Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

Vô đề .

ANH DEP Pictures, Images and Photos
Trên cành con chim nhỏ
Giao hưởng một ngày mưa

Hót buồn loang chiều muộn
Còn mưa đến bao giờ
***
Người xưa không còn nữa
Tri kỷ cũng mất rồi
Nhìn đời qua ô cửa
Khung trời ngập mưa rơi

-----------------------
Kỷ niệm buổn , Hòai niệm