Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Hoa NIgella sativa - Hoa Thì Là .

Hoa NIgella sativa - Hoa Thì Là  thuộc chi Nigella , họ Ranunculaceae Mao Lương.
Hoa Thì là 
------
----
Tên các lòai hoa , từ điển hoa