Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Hoa Păng Xê .

Hoa Păng Xê có nhiều màu sắc và nhiều lọai .
Hoa thường nở vào mùa Xuân kéo dài sang tận mùa hè .

------------------
Những lòai hoa đẹp , tên các lòai hoa , hoa Păng Xê .