Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Tên các lòai hoa .

Hoa Mãn Đình Hồng
Hoa Thài Lài
Hoa margariteAstilbe

Hoa Phục Sinh

Hoa Bồ Công Anh

Hoa lệ Đường
Hoa Mẫu Đơn
Hoa Đỗ Quyên
Hoa Diên Vĩ
Hoa Mõm Sói
Hoa Lan Chuông
Hoa Ông Lão
Hoa Bông Trang
Bao Tay Da Cáo
Hoa Tử Đinh Hương
Hoa  Hoa NIgella sativa - Hoa Thì Là .
Hoa Kim Tước
Hoa Tuy Líp
Hoa Păng Xê
Hoa Anh Đào
Hoa Lupin
Hoa Xa Cúc
Hoa Tử Đằng
Hoa Cát Cánh

Hoa Tuyết


Hoa Cẩm Quỳ
-----------------
Tên các lòai hoa , từ điển hoa