Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Bài hát cho bé : Cả tuần đều ngoan - Bé Lan .

Lời bài hát CẢ TUẦN ĐỀU NGOAN :

Thứ hai là ngày đầu tuần
Bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba thứ tư thứ năm
Ngày nào cũng luôn cố gắng
Thứ sáu rồi đến thứ bảy
Cô cho cháu phiếu bé ngoan
Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần .