Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Bài hát cho bé . Gà trống thổi kèn - Bé Lan .

Lời bài hát Gà trống thổi kèn :
Con gà trống đứng ngóng cổ dài, tò tí te nó thổi kèn rất hay
Ông mặt trời tỉnh giấc vươn vai, vén màn đỏ ngó xem ai thổi kèn
Thì ra là thì ra là là con gà trống đứng ngóng cổ dài, tò tí te nó thổi kèn rất hay
Tò tí te tò tí te nó thổi ngày nắng lên ...