Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Bài hát cho bé : Một con vịt - Bé Lan .

Lời bài hát MỘT CON VỊT :
Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng quác quác quác , quạc quạc quạc...
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ vẫy cái cách cho khô .