Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Bài hát : Cả nhà thương nhau

Lời bài hát cả nhà thương nhau :
Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ gặp nhau là cười